Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
11 april, 2022

Utbildad att göra skillnad

Försvarsmaktens sjukvårdsutbildning blev under hösten 2020 inplacerad i Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF, på nivå 5 med titeln Militär Undersköterska.

Nivåplaceringen i SeQF gör att våra militära undersköterskors kompetens lättare kan förstås i civilsamhället då det blir lättare att jämföra kvalifikationer från både utbildning och arbetsliv, både nationellt som internationellt.

Arbetet med att nivåplacera vår utbildning i referensramen SeQF ökar utöver bryggan för ett gemensamt språk möjligheten till kvalitetssäkringen och transparensen av kompetenskraven som finns inom Försvarsmaktens utbildning. Nivå 5 är att likställa med en yrkeshögskoleexamensnivå.

Efter nivåplaceringen har det nu arbetats fram ett kompetensbevis som de 100-tal värnpliktiga som vid 7 förband utbildats till militär undersköterska kommer att erhålla.

Faktaruta

En militär undersköterska har:

  • Specialiserade kunskaper inom teoretisk, praktisk medicin och omvårdnad i en militär sjukvårdsorganisation.
  • Tränats i och har erfarenhet av att planera och ta hand om skador, göra akuta omhändertaganden, evakuering och underhåll av sjukvårdsutrustning.
  • Kunskaper inom triagering, smärtlindring och syrgas, i pressade situationer.
  • Under utbildning tjänstgör en militär undersköterska vid förbandsplats, stationär plats för daglig sjukvård, eller ingår i en rörlig sjukvårdsgrupp med sjuktransport.
  • Tränats i att klara fysiska och mentala påfrestningar. Utöver sjukvårdsutrustning bär man som militär undersköterska också tung stridsutrustning och ska kunna ta hand om utmattade personer. Arbetet kräver ett stabilt psyke då man i yrkesrollen kommer i kontakt med svårt skadade människor.

 

 

Ulrika Sehlin, Försvarsmakten