Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
25 oktober, 2019

Stora möjligheter efter värnplikten

I år har en ny skara genomfört värnplikten. För många blir det början på karriären och många av erfarenheterna därifrån har de nytta av i framtiden.
Företaget Military Work har specialiserat sig på att skapa en karriär åt tidigare Försvarsmaktsanställda och de som gjort lumpen.

Vi kan hitta folk med rätt attityd som alltid gör sitt bästa, vilket gynnar oss och våra kunder. Att göra värnplikt är en otroligt bra väg in i yrkeslivet. Det är inte bara bra för Sverige utan också för en själv, berättar Christopher Johannsson, konsult på Military Work.

Civil karriär efter värnplikten

I det militära får alla en chans att göra något betydelsefullt, oavsett var du kommer ifrån prövas din prestation i  Försvarsmakten. Det finns många olika tjänster i Försvarsmakten och efter avslutat värnplikt är du eftertraktad av Military Work.

– Det är stor bredd i de tjänster vi förmedlar. För individen kanske det inte alltid är lätt att se vilka uppdrag som passar bra, där kommer vi in och stödjer. Inom teknik, montering, projektledning, administration och i chefspositioner arbetar idag över 3 000 personer som vi satt i arbete.

För de som kommer direkt från värnplikten finns det flera vägar att gå. Military Work har både okomplicerade uppdrag och utbildningar för att komplettera eventuella kompetensbehov.

– Kanske vill personen i fråga sommarjobba med något instegsjobb efter lumpen för att sedan fortsätta studera. Även där kan vi skräddarsy karriärmöjligheterna helt utefter vart man är på väg. Oavsett om personen
arbetat som officer i 35 år eller precis muckat har vi spännande uppdrag.

Med den tydliga strukturen som finns i alla delar av försvaret har många arbetstagare en stor fördel på arbetsmarknaden.

– Du är eftertraktad efter militärtjänstgöring, så är det bara. Vi försöker ta fram det som individen kanske inte alltid tänker på själv. Så man ska inte behöva sitta under en intervju och förklara varför lumpen har varit bra och vad man lärt sig. Det jobbet gör vi, säger Christopher.

Stort värde i civilsamhället

För de som avslutat sin värnplikt eller arbetat i Försvarsmakten är värdet stort. Många bitar går att överföra direkt till den fortsatta karriären och livet i det civila.

– Vinsten att göra lumpen är stor inte bara för samhället utan för personen själv. Många får goda vänner för livet och kanske upptäcker egenskaper de inte visste de hade. Under tjänstgöring sätts en bra grund för fortsatt utveckling inom näringslivet, både för första jobbet men också för chefspositioner, avslutar Christopher.

Christopher Johannsson, konsult på Military Work.

Military Work

  • Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag som anställer individer med militär bakgrund. Genom att översätta och validera individens erfarenheter möter de kundens behov på ett unikt sätt.
  • Military Work fi nns i hela Sverige.
  • Tel: 010 172 61 00
  • Mejl: info@militarywork.se
  • Hemsida: militarywork.se/karriar