Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
16 maj, 2019

SäkerhetsBranschen och Försvarsmakten ska öka branschens kompetensförsörjning

SäkerhetsBranschen har under våren gått in i ett samarbete med Försvarsmakten för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, genom att teckna en så kallad avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen mellan SäkerhetsBranschen och Försvarsmakten öppnar för att informera branschens medlemsföretag om hur de kan anställa personal som är deltidsanställd eller tidigare haft en anställning hos Försvarsmakten, och att Försvarsmakten i sin tur kommer att informera sin personal om vilka yrkesmöjligheter som finns hos SäkerhetsBranschens medlemsföretag. För att få tillgång till att rekrytera personal med en bakgrund i Försvarsmakten krävs att medlemsföretaget själv tecknar en avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

Idag är majoriteten av alla anställda inom Försvarsmakten deltidsanställda, vilket innebär att de ofta behöver en ytterligare anställning, och det är här SäkerhetsBranschen kommer in. En person kan till exempel ha sin primära anställning på ett medlemsföretag och sedan tjänstgöra hos Försvarsmakten några gånger per år, vanligtvis ca 2-4 veckor per år.

Det här samarbetet kommer att gynna båda parter; SäkerhetsBranschens medlemmar får en ny ingång till kompetent personal, och Försvarsmakten kan erbjuda sina anställda en hållbar och omväxlande anställning. Det gynnar också individen som får kompetensutveckling hos två arbetsgivare.

Sofia Blomqvist
Säkerhetsbranschen