Partners

IT och Tele

W5 Solutions

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och blåljus. Vi har expertis inom utbildning & simulering, uppdragssystem, kommunikation och strömförsörjning med ytterligare supportfunktioner som utbildning, reparation och underhåll inom samhällsskydd.

Bolaget innehar redan en etablerad position inom Live Fire, Simulations och Communications och är inom dessa affärsområden redan en välkänd och respekterad leverantör, i synnerhet inom markdomänen.

Vad det gäller flyg och marinsidan så har bolaget ambitionen att nå ökad marknadsandel. Inom Marinen handlar det mycket om vidmakthållande och modernisering av system levererade sedan tidigt 80-tal.

Vi har även identifierat möjligheter till att lyfta över system och produkter till de civila delarna inom samhällsskydd såsom Civilförsvaret såväl som Polisen och Kustbevakningen.

Här hittar du mer information: