Partners

Övriga organisationer Utbildning

SVEROF

Sverof, Förbundet Sveriges Reservofficerare, är ett partipolitiskt obundet riksförbund för reservofficerare. Förbundets uppgift är att till gagn för Försvarsmakten verka för officersinstitutionens ändamålsenliga utveckling, medlemmarnas fortsatta militära utbildning och för sammanhållning officerare emellan.

Här hittar du mer information: