Partners

Rekrytering och bemanning

Marinkraft

Marinkraft grundades hösten 2014 med en affärsidé om att erbjuda ”Specialiserad bemanning och rekrytering av personal med marin kompetens till marinrelaterade yrken”. Marinkraft är ett kompentensföretag med bakgrund inom sjöfarten.

Genom en gedigen erfarenhet inom olika positioner inom branschen har våra rekryterare en djupare förståelse för marina yrken och dess utmaningar.

Vi har spetskompetens inom allt ifrån tekniska befattningar, både sjögående och landbaserade, till säljande och ledande befattningar. För chefsrekrytering har vi även en speciellt anpassad process samt specialist inom detta. Vi har ett samarbete med Försvarsmakten gällande personal- och kompetensförsörjning.

 

Vi har ett brett kontaktnät och researchområde för maritima proffs. Genom våra exponeringskanaler når vi därför ut träffsäkert till en målgrupp med marin bakgrund. Förutom vårt interna nätverk för maritima proffs arbetar vi med en träffsäkert målgruppsinriktad exponering i sociala media samt med traditionella annonskanaler som komplement.

Vår målsättning är att kunna bli din naturliga samarbetspartner vid resursbehov för marinbranschen och marina projekt. Vårt operationsområde sträcker sig över hela landet och våra rekryterare är vana att genomföra processer på olika orter i hela landet.

Här hittar du mer information: