Partners

Övriga organisationer

4C Strategies

4C Strategies är en av världens ledande experter av lösningar för risk- och krishantering. Bolaget grundades år 2000, har kontor i Stockholm, Malmö, London, Visby, Warminster och Washington D.C. med totalt ca 140 anställda. Våra situationsanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation. 4C Strategies integrerar risk-, kontinuitets-, incident- och krishantering med revisions- och granskningsverksamhet. Till detta kopplar vi utbildning, träning och övning för att säkerställa rätt förmåga och beredskap för det väntade såväl som det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål, och vi tar ett steg till för att göra världen säkrare för människor, organisationer och bolag.

Här hittar du mer information: