Frågor & Svar om soldatkarriar.se

Vad är soldatkarriar.se?
Soldatkarriar.se är en jobbsajt där försvarsmaktens samarbetspartners (andra arbetsgivare och organisationer) publicerar sina jobb- och utbildningserbjudanden till den aktuella huvudmålgruppen som är deltidsengagerade inom FM. Dessa är; Deltidssoldater/sjömän (GSS-T), Hemvärnspersonal samt reservofficerare. Jobbsajten riktar sig även till en sekundärmålgrupp som är heltidsanställda soldater, sjömän och gruppchefer som befinner sig i slutet av sitt tjänstgöringsavtal.

Vem har skapat soldatkarriar.se?
Soldatkarriar.se har skapats på uppdrag från Försvarsmakten och förvaltas av Försvarsutbildarna, vilka äger och driver soldatkarriar.se. CareerBuilder som är en samarbetspartner till Försvarsmakten ansvarar för den teknik som möjliggör publicering och jobbsökningsfunktionalitet på soldatkarriar.se.

Är detta samma sak som Försvarsmaktens jobbsajt, Jobb & Karriär?
Nej, På Försvarsmaktens jobbsajt, Jobb & Karriär förmedlas jobb och utbildningar som Försvarsmakten erbjuder som arbetsgivare (dvs ett engagemang i Försvarsmakten). Soldatkarriar.se erbjuder jobb och utbildningar till dem som redan har ett aktivt engagemang på deltid i Försvarsmakten och som vill kombinera det med ett jobb eller utbildning som huvudsysselsättning utanför Försvarsmakten.

Är detta samma sak som ”Mitt Försvarsmakten”?
Nej, Mitt Försvarsmakten är ett attraktionsverktyg för att få individen att ta ett engagemang i Försvarsmakten. Där kan individen hålla sig uppdaterad om vad som händer inom Försvarsmakten samt lära sig mer om sina möjligheter i ett engagemang i Försvarsmakten.
Soldatkarriar.se är till för de som redan har ett engagemang på deltid i Försvarsmakten och som vill kombinera sitt engagemang i Försvarsmakten med en huvudsysselsättning (arbete eller utbildning) hos annan arbetsgivare.

Vad måste organisationsenheten (OrgE) göra?
Ingenting, soldatkarriar.se är byggd för att inte belasta OrgE. Försvarsmaktens samarbetspartners publicerar själva sina erbjudanden om jobb och utbildningar. Målgruppen dvs Deltidssoldater, sjömän och gruppchefer (GSS-T), Hemvärnspersonal (HV) och Reservofficerare (RO) samt heltidssoldaten, sjömännen och gruppcheferna (GSS-K) som är i slutet av sitt tjänstgöringsavtal söker själv jobb och utbildningar på soldatkarriar.se

 

Hur gör organisationsenheten (OrgE) för att få en regional partner att få tillgång till soldatkarriar.se?
Meddela kontaktuppgifter på den regionala partnerns kontaktperson till arbetsgivarrelationer@mil.se . Arbetsgivarrelationer kontaktar sedan den regionala partnern med de uppgifter vi behöver för att upprätta ett publiceringskonto till dem. Försvarsutbildarna som driftar jobbsajten kommer sedan att lägga upp deras konto och hjälpa dem att komma igång med publiceringen.

Hur får jag som arbetsgivare tillgång till soldatkarriar.se för att publicera mina jobb- eller utbildningserbjudanden till målgruppen?
För att få tillgång till soldatkarriar.se som arbetsgivare behöver du vara en samarbetspartner till Försvarsmakten. Du finner mer information om detta på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Vad kan organisationsenheten (OrgE) hjälpa till med?
Hjälp till att marknadsföra soldatkarriar.se mot målgruppen (dvs Deltidssoldater, sjöman och gruppchefer (GSS-T), Hemvärnspersonal (HV) och Reservofficerare (RO) samt heltidssoldat, sjömän och gruppchefer (GSS-K) som är i slutet av sitt tjänstgöringsavtal)

Kan organisationsenheten (OrgE) använda soldatkarriar.se på något sätt?
Ja, OrgE kan marknadsföra aktiviteter på soldatkarriar.se. Några exempel på vad som kan marknadsföras av OrgE på soldatkarriar.se är lokala och regionala aktiviteter såsom; Kommande arbetsgivarträffar, genomförda arbetsgivarträffar, ”öppet hus” som tex regementets dag, porträtt av anställda som berättar om sitt yrke i Försvarsmakten.

Hur gör organisationsenheten (OrgE) för att publicera en aktivitet på soldatkarriar.se?
Maila underlaget till info@forsvarsutbildarna.se med rubriken: ”Soldatkarriär: nyhet/aktivitet” Underlaget bör bestå av text i artikelform samt bild.

Vad kostar soldatkarriar.se?
Soldatkarriär.se är skapad att vara kostnadsneutral. CareerBuilder tar inte betalt för sin jobbsökningsteknik utan ger den till soldatkarriar.se då de är en samarbetspartner till Försvarsmakten och ser värdet i att skapa en jobbsajt som hjälper målgruppen vidare i sin karriär. Försvarsutbildarna får medel från Försvarsmakten för att drifta och underhålla soldatkarriar.se. Medlen används till hemsidans; licenskostnad, underhåll och uppdateringar. Medlen används också till en arbetskraft på 20% arbetstid.

Jag har frågor som inte besvaras i denna FAQ. Vart ska jag vända mig?
Kontakta soldatkarriar.se på info@forsvarsutbildarna.se