Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
26 april, 2022

Nybliven reservofficer vill bidra till Försvarsmaktens tillväxt

Johan Muhrén har nyligen genomfört den sista delen av sin reservofficersutbildning på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Efter två somrars utbildning om vardera tio veckor och examen på den anpassade reservofficersutbildningen är han nu redo att med stort engagemang, som specialistofficer i reserven, bidra till Försvarsmaktens tillväxt och utveckling.

Vanligtvis jobbar han som platschef på NCC Industry  inom asfalt- och markarbeten i Dalarna. I hans arbete ingår att varje dag både vara ute på fältet för att leda och  instruera arbetslag som till exempel lägger asfalt och att möta beställare, räkna på jobb, fakturera och hålla koll på arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. Hans  vardag ställer ungefär samma krav på förmågor som de krav han tidigare arbetade under som värnpliktig och soldat i Försvarsmakten. Johan gjorde värnplikten i början av 2000-talet på Livgardet, och har varit på flera missioner i både Kosovo och Afghanistan. Han var även anställd på Livregementets husarer som ställföreträdande jägargruppchef under en tid.

– Det handlar mycket om planering och att vara strukturerad för att få vardagen att fungera, både på mitt vanliga jobb och i Försvarsmakten, konstaterar kadett Johan Muhrén. Dessutom är det av yttersta vikt att vara pedagogisk och kunna tillämpa ett gott ledarskap när man har personalansvar. Att vara flexibel och klara av snabba omställningar och tempoväxlingar karaktäriserar också de båda miljöerna.

Varför har du valt att engagera dig i Försvarsmakten och bli reservofficer?
– Jag vill verkligen vara en del av Försvarsmakten och den kommande tillväxten, förklarar Johan.  Om jag har varit borta för länge saknar jag den militära gemenskapen. Jag har fått så mycket utbildning genom åren och nu vill jag använda min kunskap och erfarenhet för att utbilda och leda andra, gärna värnpliktiga till en början. Jag vet att jag helt enkelt kan vara till nytta för Försvarsmakten med mina personliga egenskaper och min bakgrund.

Johan Muhrén

Vad har din civila arbetsgivare för inställning till ditt engagemang i Försvarsmakten?
– De har varit positiva från första dagen.  Min militära bakgrund var något de uppskattade redan när jag anställdes, inte minst min kunskap och erfarenhet av ledarskap och pedagogik. Det finns mycket i det utvecklande ledarskapet som med fördel kan användas civilt. Sen jobbar jag just nu inom en bransch där verksamheten med asfaltering går ner vintertid och ger mig tid och möjlighet att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Hur ser du på din roll som reservofficer?
– Jag är övertygad om att reservofficerare behövs och kan göra mycket nytta i Försvarsmakten, inte minst för tillväxten. Vi kan ta med oss viktig inspiration och erfarenhet från båda våra yrken, vilket är positivt för alla parter. Personligen vill jag få börja tillämpa mina nya kunskaper i praktiken och bli trygg i min roll som reservofficer på hemförbandet, Ledningsregementet,  så fort som möjligt. Jag vill också passa på att rekommendera den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) till alla som har den militära erfarenhet som krävs. Utbildningen är väl genomtänkt och helheten med alla bra kurser har gett mig mycket värdefull kunskap för framtiden –  både militärt och civilt.

 

Charlotte Pettersson, Militärhögskolan Halmstad