Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
30 mars, 2022

Nya samarbetspartners

Vi välkomnar Almega, Byggföretagen och Svensk sjöfart som nya samarbetspartner till Försvarsmakten inom kompetensförsörjning.

– Genom dessa avsiktsförklaringar är det vår förhoppning att vi ska kunna underlätta med karriärsväxling inom Försvarsmakten och Almegas breda medlemsbas av tjänsteföretag, inom byggbranschen samt inom handelssjöfarten, men också bidra till att fler unga väljer att arbeta inom dessa branscher i kombination med ett engagemang i Försvarsmakten på hel- eller deltid. Det vi har gemensamt är att vi alla är i stort behov av motiverad och kunnig personal. Vi ser att det i framtiden även finns en stor potential att vidareutbilda och använda de erfarenheter som personal har inom Försvarsmakten och vice versa, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

– Det är en stor utmaning för tjänsteföretag att rekrytera kompetens och därför inleder Almega ett fördjupat samarbete med Försvarsmakten. Partnerskapet öppnar dörrar både för Almega, våra medlemsförbund å ena sidan och Försvarsmakten på den andra sidan. Fyra av fem nya jobb skapas i tjänstesektorn och i försvaret utbildas allt fler unga män och kvinnor som förhoppningsvis någon gång vill jobba i våra medlemsföretag, säger Almegas vd Thomas Erséus.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en unik möjlighet att vara den bransch som leder återstarten av Sverige efter pandemin. Men vi behöver bli fler som gör jobbet. Därför vill vi skapa nya vägar in till samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det stora behovet av sjöpersonal i framtiden handlar inte bara om rederierna, handelsflottan och Försvarsmakten. Bland myndigheter, maritim tillverkningsindustri, finansiell sektor och transportköpare  finns också ett stort behov av kompetent sjöpersonal som jobbar såväl  i land som ombord. I framtiden skulle vi tillsammans exempelvis kunna samordna utbildningar, praktikplatser och möjliggöra karriärsväxling så att fler ser en möjlighet inom branschen, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Jonas Wannberg
Arbetsgivarrelationer