Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
1 maj, 2020

Nya samarbetspartners till Försvarsmakten

Gen Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör samt Carina Strand, Head of Group HR Swedbank AB

Försvarsmakten har den senaste tiden fått ytterligare tre nya samarbetspartners vilka är Kone, WS Solutions och Sectyne.

– Vi ser mycket positivt på det här samarbetet som ligger helt linje med att vara en arbetsgivare som tar ett samhällsansvar och vår ambition att vara en inkluderande bank. Framför allt öppnar samarbetet upp för nya spännande utbyten och karriärmöjligheter, säger Carina Strand, Head of Group HR, Swedbank AB

– Då vi främst utför uppdrag inom cyberområdet på konsultbasis åt Sverige AB och är en aktör inom totalförsvaret så ser vi med fördel på deltidsbefattningar hos medarbetare och på hur vi på bästa sätt kan möjliggöra det bästa av två världar. Vi ersätter bl a förlust av lön i samband med tjänstgöring inom Försvarsmakten med upp till 20 TSEK per månad. Janne Haldesten, Co-Founder, Sectyne AB

Genom samarbetet med våra samarbetspartners vill Försvarsmakten tillsammans arbeta aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och även bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, ökad mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.