Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
18 december, 2017

Nya partners

Klas Eksell flankerad av Ann Lindell Saeby, Britta Forsberg och Marie Reifeldt från NCC.

Försvarsmakten har tecknat avsiktsförklaringar med NCC och Scandic Hotels om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning. Dessa gör det möjligt att kombinera ett deltidsengagemang i Försvarsmakten med en anställning hos NCC eller Scandic. Avsiktsförklaringarna möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Försvarsmakten och NCC

Försvarsmakten och NCC vill  med  detta  samarbete bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. Avsiktsförklaring- en har ett tydligt fokus på karriärmöjligheter i befattningar där ledarskap och samarbetsförmåga är viktigt. Fokus kommer därför primärt att vara inriktat mot befattningar inom NCC som platschefer och arbetsledare samt befattningar inom projektering och installation. NCCs avsikt är att underlätta för personal som har anställning inom NCC att arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal samtidigt som Försvarsmakten avser att stödja NCCs rekrytering av personal med militär bakgrund.

De kompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden. Genom att tillsammans arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen, får båda organisationerna duktiga medarbetare säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Försvarsmakten och Scandic Hotels

Avsiktsförklaringen går bland annat ut på att tydliggöra anställningsbarheten av personal med militär bakgrund. Försvarsmakten avser även att stödja med rekrytering av personal med militär bakgrund. Avsiktsförklaringen fokuserar på karriärmöjligheter för kockar, avdelningschefer, tekniska chefer och annan tekniskt kunnig personal.

– Tillsammans arbetar vi för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen och på så sätt ytterligare tydliggöra anställningsbarheten av duktiga medarbetare. Initiativet från Scandic Hotels kring att underlätta validering för en särskild inriktning inom Försvarsmakten tjänar alla på. Med alla tänker jag på både Försvarsmakten, Scandic, besöksnäringen, individen och samhället säger Klas Eksell. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden fortsätter

Text: Jonas Wannberg Arbetsgivarrelationer