Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

Mitt i pandemin med erfarenheter från Försvarsmakten

Med en vår som erövrades av covid-19 och en sommar samt höst där pandemin fortfarande lever kvar så har det minst sagt varit ett turbulent år för Sveriges sjukvård. Mitt i detta har Caroline Wetterberg befunnit sig varje dag. Som omvårdnadschef för ortopedoperation på Karolinska Universitetssjukhuset är hennes uppdrag att driva den dagliga verksamheten, med ansvar för cirka 30 sjuksköterskor i en tid där rätt kompetens på rätt plats har varit en utmaning.

– Hela organisationen på Karolinska omorganiserade sig till att likna en militär organisation. I en situation där många var rädda för sitt eget liv och där läget kunde förändras snabbt flera gånger om dagen så blev det tydligt att mina ledarskapserfarenheter från Försvarsmakten var till stor nytta.

Under 2005 blev hon färdigutbildad reservofficer och sedan dess har hon, i kombination med sitt arbete på Karolinska, också arbetat på Försvarsmedicincentrum. Genom utbildningar och övningar inom Försvarsmakten har hon skaffat sig en stark ledarskapserfarenhet som nu gjort henne tryggare även i det civila ledarskapet.

– Inom Försvarsmakten får jag utmana mig själv både fysiskt och psykiskt samtidigt som jag känner att jag utvecklas och blir starkare i mitt ledarskap. Det är något som min civila arbetsgivare ser som positivt.

Sedan 2017 är Caroline, genom Försvarsmakten, också engagerad i CIOMR, Confederation of Medical Reserve Officers, en NATO-organisation för reservofficerare som arbetar med militär medicin. Inom CIOMR har de kongresser två gånger om året som ett led i ett internationellt samarbete. I år har kongresserna av förklarliga skäl inte kunnat genomföras, men Caroline menar ändå att hon sett ett stort intresse inom organisationen gällande Sveriges coronastrategi.

– Framöver kommer det vara mycket att diskutera kring strategier från respektive land. Det är tydligt att den svenska strategin har fått uppmärksamhet även inom de internationella organisationerna.

Trots ett utmanande år inom sjukvården så lyfter Caroline fram att mycket som förändrades på grund av pandemin i efterhand ändå har varit positivt.

– Vi har fått perspektiv. Mycket av det som fick prioriteras bort då kanske inte heller bör tas tillbaka nu. Vi har på många sätt lyckats effektivisera organisationen och hittat ett bättre arbetssätt.

Det bästa med att arbeta både civilt och inom Försvarsmakten tycker hon är de olika perspektiven och det stora kontaktnätet som byggs upp, både inom Sverige men i hennes fall även internationellt. Framöver hoppas Caroline för sin egen del på ett allt större engagemang inom Försvarsmakten i takt med att organisationen växer igen. Genom sina dubbla karriärer får Caroline erfarenheter som lever i synergi med varandra. Hennes civila bakgrund inom sjukvården är till nytta för Försvarsmakten samtidigt som de militära ledarskapsförmågorna gynnar henne och Karolinska i det civila yrket.

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare