Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

Militärt och civilt – ledarskapet är alltid centralt

För tio år sedan startade Lina Hedin sitt bolag Add Insight med fokus på att hjälpa företag och organisationer att bygga trygga, effektiva team med bra ledarstrukturer. Med en lång karriär som yrkesofficer i Försvarsmakten hade Lina en mängd erfarenheter och stor kunskap kring teamledning och organisationsuppbyggnad. Givet att det inte går att applicera allting inom Försvarsmakten på privata företag och organisationer så finns det ändå strukturer som är lönsamma inom båda områdena.

– Det är en jättebra erfarenhet att ha varit både ledare och följare i Försvarsmakten.
Försvarshögskolan har varit drivande inom ledarskap och hos mig väckte det också ett större intresse om ledarskap och organisationsutveckling.

I samband med att Lina startade Add Insight gick hon från att vara yrkesofficer till att bli reservofficer. Numera tjänstgör hon cirka fyra gånger per år och fortsätter på det sättet att hålla sig aktuell inom Försvarsmakten. Lina berättar att hon uppskattar att vara med och återuppväcka det vilande försvaret, vilket också ger henne en större insikt för vad som pågår i omvärlden.

– Jag får nog ett bredare perspektiv på vår verklighet, jämfört med min omgivning som inte är engagerad inom Försvarsmakten. Det blir tydligt att jag ibland berättar om saker och upplevelser som min omgivning inte är medveten om, exempelvis inom cyberförsvar eller andra nationers uppträdande i vårt närområde.

För Lina innebär hennes engagemang inom Försvarsmakten också en möjlighet att utöka sina kunskaper, pröva sig själv och utveckla sin kompetens.

– På detta sätt kan jag korsbefrukta två jobb. Som reservofficer är det speciellt att jobba i tillfälligt ihopsatta grupper, det kräver snabbt uppbyggd tillit och ett stort fokus på att lösa uppgifter inom teamen. Det är en prövning som ger stärkt självförtroende och stor glädje när vi lyckas.

I skrivande stund läser Lina taktisk stabskurs på Försvarshögskolan i syfte att kunna ingå i en stab på taktisk nivå. Kursen ger henne uppdaterad och relevant kompetens och möjliggör också att hon, om det skulle behövas, även kan placeras på andra befattningar.

– Jag vill fortsätta vara relevant för Försvarsmakten och använda min kompetens när det krävs. Jag har ett ansvar att vara tillräckligt vältränad och kompetent när det blir skarpt läge. Det känns viktigt att känna att jag kan bidra till samhället när det behövs.

Genom bra ledarskap och god framförhållning från sin chef på 4.sjöstridsflottiljen kan hon anpassa sin tid och räcka till för båda karriärerna. Hon lyfter även fram att Försvarsmakten gjort det enklare att hitta nya vägar in i organisationen. Hennes tjänst som reservofficer möjliggör exempelvis att hon dels kan bo var hon vill och även tjänstgöra periodvis i Försvarsmakten.

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare