Nyheter & Aktiviteter

Aktivitet
29 juni, 2017

ICESR 9-11 okt, Stockholm

ICESR, International Conference on Employer Support for Reserves, är en internationell konferens som hållits vartannat år sedan mitten av 1990-talet, där värdskapet växlar för varje tillfälle. De flesta av de 20 deltagande länderna är också medlemmar i NATO’s National Reserve Forces Committee (NRFC).

ICESR 2015 hölls i Holland, närmare bestämt i Rotterdam. Syftet med konferensen var att delge information om arbetet inom Employer Support (Arbetsgivarrelationer) och utveckla ”best practices” baserat på erfarenhet från deltagande länder. Konferensen bestod av workshops kombinerat med företagsbesök och aktiviteter anordnat av staden Rotterdam.

Nu har turen kommit till Försvarsmakten och Stockholm att stå som värd för ICESR. Konferensen genomförs den 9 – 11 oktober med och temat: ”Employer engagement – benefit for civilian partners & defence forces”. Konferensen genomförs i samarbete med Stockholm stad, som också är värd för en mottagning i Stadshuset, och besöksnäringen genom Visit Stockholm.

Konferensen består av föreläsningar, företagsbesök och workshops. Vi planerar besök hos fem av våra partners. Besökets syfte är att presentera och diskutera partnerskap utifrån vår partners verksamhet och hur detta kan utvecklas. Vi har valt ut fem partners från olika branscher för att senare i programmet genomföra workshops med representanter från branschorganisationer.

Text: Göran Oscarsson, Arbetsgivarrelationer