Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
28 juni, 2017

”Gör donken”; Mc Donalds gör tydliga anspelningar till Försvarsmakten

Ingen har väl kunnat undgå att McDonald’s just dragit igång en massiv kampanj med en tydlig hänvisning till Försvarsmakten. Åsikterna om kampanjen går isär, men vi är naturligtvis nyfikna på att höra hur McDonald’s har resonerat när de satte ihop den här kampanjen. Därför kontaktade vi Raymond Mankowitz som är kommunikationsdirektör på McDonald’s huvudkontor för att få veta mer.

Mia: Hej Raymond! Vi har noterat att McDonald`s just nu kör en kampanj där man nästan kan förväxla er med Försvarsmakten. Hur tänkte ni här?

Raymond: Det är egentligen mycket mer än en reklamkampanj. Nästan ett debattinlägg, faktiskt. Arbetsmarknaden glider isär. Majoriteten får det bättre samtidigt som det blir tuffare och tuffare för en växande minoritet att få ett jobb alls. Och då är frågan: hur håller man ihop ett samhälle när skillnaderna växer? Och svaret, tror vi, är inkluderande organisationer som kompenserar för skillnader i förutsättningar med tydliga strukturer och tydligt ledarskap. Skolan och ”lumpen” har ofta lyfts fram som viktiga institutioner på det sättet. Ni har ju lärt generationer av killar – och nu tjejer också – att gå upp på morgonen, att ta ansvar, ordning och reda, att samarbeta trots skillnader i bakgrund, att kavla upp ärmarna för teamet, att leda och att bli ledd. McDonald’s fyller en väldigt liknande roll.

Mia: Vad vill ni åstadkomma med kampanjen?

Raymond: Vi vill såklart visa att vi är en ansvarsfull arbetsgivare som förstår utmaningarna i dagens Sverige. Men vi vill också uppmuntra andra arbetsgivare att ta vara på vår erfarenhet och inspireras av McDonald’s-modellen. Anställ inte bara personer som är likadana som du, eller likadana som alla andra på ditt företag! Mångfald kräver kanske lite extra av ditt ledarskap, men det är det värt!

Mia: Ni kommer ju att fortsätta kampanjen till hösten i form av en ”repövning”, berätta mer, vad innebär det?

Raymond: Att jobba på McDonald’s ger färdigheter som har nytta av i det fortsatta arbetslivet: samarbetsförmåga, självdisciplin, ledarskapsförmåga. Vi kopierade faktiskt frågorna i Försvarsmaktens värnpliktsenkät, ställde dem till våra medarbetare och jämförde resultaten. Och det visade sig att ”donken” utvecklar samma egenskaper som ”lumpen”. Men som ni vet bättre än någon annan måste man öva ibland, för att inte tappa bort vad man lärt sig. I näringslivet, i politiken och på andra platser i samhället finns människor som började sin karriär hos oss. Nu ger vi dem chansen att komma tillbaka, fräscha upp kunskaperna och uppleva en av landets mest inkluderande och mångkulturella arbetsplatser.

Mia: Ja, det där påminner väldigt mycket om vad man får med sig från Försvarsmakten. Tror du att vi kan få till ett närmare samarbete framöver? Vi skulle gärna få lite hjälp med att få in fler tjejer till exempel!

Raymond: Det vore väldigt kul och spännande. Generellt så tror jag att om man vill ha mångfald i rekryteringen så måste man ha mångfald bland de som rekryterar. McDonald’s är en extremt blandad organisation, med människor från alla möjliga bakgrunder. Och så ser det ut i hela organisationen.

Mia: Tack, Raymond! Vi kan bara hålla med. Vi hoppas att detta skapar debatt och att Mc Donalds kampanj ger Försvarsmakten lite draghjälp. Samtidigt ser vi fram emot mer samarbete med Mc Donalds framöver som gynnar alla inblandade. Inte minst samhället.

Som medlemmar i Visita, som är ett av Försvarsmaktens partners, för Försvarsmakten nära dialog med McDonald’s och vi ser att vi borde kunna hitta synergier i ett framtida samarbete. Vi har många likheter – samma rekryteringsmålgrupp och vi ser oss båda som ett bra förstajobb som erbjuder en språngbräda i karriären och insteg på arbetsmarknaden. Där Försvarsmakten har utmaningar är Mc Donalds bäst i klassen och vice versa. Exempelvis har McDonald’s en väldigt bra mångfald på sina restauranger, något som Försvarsmakten kanske kan dra nytta av i ett samarbete.

Text: Mia Jungefors, Arbetsgivarrelationer
Bilder: Från Mc Donalds kampanj, Mc Donalds