Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
26 februari, 2020

Försvarsmakten och Swedbank inleder samarbete kring kompetensförsörjning

Gen Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör samt Carina Strand, Head of Group HR Swedbank AB.

Swedbank och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring för att stärka kompetens- och personalförsörjningen för de båda parterna.

Genom det nya ömsesidiga samarbetet vill Swedbank och Försvaret underlätta för sina anställda att ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som man har en parallell anställning inom Swedbank.
Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med sin personalförsörjning.

– Samarbetet med Swedbank, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

– Vi ser mycket positivt på det här samarbetet som ligger helt linje med att vara en arbetsgivare som tar ett samhällsansvar och vår ambition att vara en inkluderande bank.  Framför allt öppnar samarbetet upp för nya spännande utbyten och karriärmöjligheter, säger Carina Strand, Head of Group HR, Swedbank AB

Genom sitt samarbete vill Försvarsmakten och Swedbank arbeta aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och även bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, ökad mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.