Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
17 januari, 2020

Försvarsmakten och Sodexo tecknar avsiktsförklaring kring kompetensförsörjning

Sodexo och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring, tänkt att stärka kompetens- och personalförsörjningen för de båda parterna. Genom det nya samarbetet vill Sodexo underlätta för sina anställda att även ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Sodexos rekrytering av medarbetare med militär bakgrund.

– Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Sodexo, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

– Vi som ledande serviceleverantör med en stark värderingsgrund och ett integrerat hållbarhetsarbete är övertygade om att vi har många gemensamma intressen tillsammans med Försvarsmakten inom flera kompetensområden. Vi vill attrahera duktiga talanger som ser en framtid inom servicebranschen kopplat till ett högre syfte som det innebär att arbeta för Försvarsmakten, säger Camilla Isaksson, SVP, Regional Director HR Services Nordics.

Genom sitt samarbete vill Försvarsmakten och Sodexo arbeta aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och vill med denna ambition bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

Text: Jonas Wannberg, Försvarsmakten