Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

”Försvarsmakten får mig att prestera bättre i mitt civila jobb”

Sara Eklund är utbildad gymnasielärare men arbetar till vardags som verksamhetsutvecklare inom IT på Naturbruksförvaltningen i Västra Götaland. Utöver sitt heltidsjobb på Naturbruksförvaltningen är hon också engagerad inom Försvarsmakten. Sedan 2014 är hon reservofficer och för närvarande arbetar hon vid Västra militärregionen. För Sara är det viktigt med miljöombyten för att kunna utvecklas.

– Jag tänker ofta på skillnaden mellan mitt civila jobb och det militära. Jag är samma person med samma egenskaper på båda platserna men jag får nyttja egenskaperna i olika kontexter.

I snitt tjänstgör hon inom Försvarsmakten cirka fyra veckor om året, ibland en vecka i streck, ibland två. Att vara tillgänglig för tjänstgöring ser hon inte som något problem, förutsatt att det är god framförhållning och planering så upplever Sara snarare att alla inblandade parter ser positivt på engagemanget.

– Min civila arbetsgivare uppskattar att jag får andra erfarenheter, ledarskapsutbildningar och ett miljöombyte. I det långa loppet gör det ju att jag presterar bättre även på mitt civila jobb. Det gynnar alla helt enkelt.

Sara ser tydligt hur hennes erfarenheter från Försvarsmakten är applicerbara på flera delar i hennes liv. Hon nämner begreppet ”laget före jaget” som ett perspektiv som gett henne stor vinning.

– Min målbild är vart vi som grupp ska snarare än vart jag ska individuellt. Genom Försvarsmakten har jag fått ett ledarskapsperspektiv som gör att jag först tittar om jag behövs någon annanstans innan jag ser mot mig själv.

Att vara lösningsfokuserad är ytterligare en erfarenhet hon fått med sig från Försvarsmakten.  Sara menar att hon, till skillnad från många andra som inte har erfarenhet från Försvarsmakten, ibland har ett annat sätt att se på situationer där det inte riktigt går som hon tänkt sig. Istället för att fastna på det som gick fel, går Sara istället direkt till att fokusera på att hitta lösningen. Detta är något som hon tror grundar sig i hennes upplevelser från Försvarsmakten. Utmaningarna blir inte så stora jämfört med de erfarenheter hon har med sig från sina olika roller inom Försvarsmakten.

Utöver de yrkesmässiga erfarenheterna ser Sara att hon utvecklats mycket som person, både mentalt och fysiskt. Sara exemplifierar det genom att återkoppla till sitt lösningsfokus och utvecklar resonemanget.

– Genom Försvarsmakten har jag fått erfarenheter som gett mig en mer allmän tacksamhet i vardagen. Jag har fått prova mina gränser och sett hur det är på andra platser i världen. Det har verkligen gett mig ett perspektiv på att livet i Sverige inte är så jobbigt. Sen hjälper Försvarsmakten mig att hålla mig i form också.

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare