Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

Fanny pluggade dubbelt – Reservofficer och hälsopedagog

Fanny Vestling har varit engagerad inom Försvarsmakten under hela sitt vuxna liv. Från grundläggande militär utbildning till en yrkesroll som soldat på heltid till att nu genomföra sitt tjänstgöringsår som reservofficer. Parallellt med att utbilda sig till reservofficer i Försvarsmakten har Fanny även utbildat sig civilt. Som examinerad hälsopedagog ser hon många samband mellan sina två karriärer.

– Både inom Försvarsmakten och i min roll som hälsopedagog så är det mycket träning. I dagsläget gör jag mitt tjänstgöringsår som reservofficer och är genom det även fysansvarig för den pluton som jag utbildar, där känner jag att min utbildning som hälsopedagog är till stor hjälp.

Fanny har länge varit intresserad av träning och känner att det är något som speglas i båda karriärerna. Från Försvarsmakten tar hon med sig en stor dos disciplin och ett tydligt ledarskap medan hon, från den civila utbildningen, istället tar med sig teoretisk träningslära. Den teoretiska träningsläran kan sedan i sin tur appliceras på det fysiska arbetet inom Försvarsmakten.

Utöver träningen så lyfter Fanny även fram ledarskapet som en gemensam faktor där båda karriärerna växeldrar och kompletterar varandra.

– Under min civila utbildning så läste vi en del ledarskapskurser där vi gick igenom flera olika ledarskapsmetoder, medan vi inom Försvarsmakten håller oss till en och samma metod. På så sätt kan jag ibland känna att jag har fler perspektiv på ledarskapet jämfört med någon som bara har den erfarenheten från Försvarsmakten. Samtidigt har Försvarsmakten gett mig stor erfarenhet av det praktiska ledarskapet, det har jag inte fått genom min civila utbildning.

På frågan om hennes civila val av utbildning grundar sig i hennes tidigare erfarenheter från Försvarsmakten blir hon lite fundersam.

– Jag tror nog att jag hade valt att utbilda mig till hälsopedagog ändå eftersom jag är så träningsintresserad. Däremot är det inte omöjligt att mitt engagemang inom Försvarsmakten varit en bidragande faktor med hänsyn till att Försvarsmakten jobbar i en miljö där skador kan uppstå. Det är ju skador som en hälsopedagog arbetar med att både förebygga och läka.

Trots att hon endast är 27 år så har hon mångårig erfarenhet från Försvarsmakten. Utöver den fysiska träningen och ledarskapserfarenheterna återkommer Fanny flera gånger till den stora gemenskapen Försvarsmakten ger henne. På frågan om vad som är det bästa med att vara engagerad inom Försvarsmakten svarar hon direkt:

– Det är roligt och varierande! Jag gör något nytt varje dag och jag lär mig saker som jag inte skulle ha lärt mig någon annanstans. Dessutom kommer människor inom Försvarsmakten alltid i tid. Den erfarenheten har jag inte från andra yrken (skratt).

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare