Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

Det bästa av två världar

30-åriga Carl Törner har militära erfarenheter från utlandstjänst som soldat samt officersstudier vid Försvarshögskolan. Efter att ha avslutat sin värnplikt 2009 som kustjägare har hans engagemang inom Försvarsmakten fortsatt. I samband med att Carl valde att gå en civil utbildning inom journalistik och fick jobb på en tidning så växte drömmen om att fortfarande kunna vara engagerad inom Försvarsmakten. För att kunna kombinera sin civila karriär med ett engagemang i Försvarsmakten blev han reservofficer.

– Med detta upplägg får jag det bästa av två världar, säger Carl.

Sedan årsskiftet driver Carl sin egen mediebyrå Cakavi där han erbjuder allt från produktion inom film och foto till konsultbaserad projektledning. Många tycker det är svårt att vara sin egen chef men från Försvarsmakten tar Carl med sig flera erfarenheter som underlättat för honom.

– Framförallt tar jag med mig ordning och reda. Inom Försvarsmakten är det viktigt med en tydlig struktur och att hålla reda på saker, kunskaper som jag nu ser är till vinning även i min civila karriär som egenföretagare och chef över mig själv.

Baserat på sin bakgrund inom Försvarsmakten ser Carl också samband och likheter mellan det civila ledarskapet och den militära strukturen. Han menar att det är tydligt hur människor i det civila ofta uppskattar ett militärt ledarskap med raka rör och pekar också på vikten av att våga ta beslut, något som han ser som en viktig erfarenhet från Försvarsmakten.

– Att våga ta snabba beslut och samtidigt få med sig en hel grupp kan vara knepigt, men inom Försvarsmakten är det något som vi ofta tvingas öva på. När jag tänker på det så är det en väldigt viktig del även i det civila.

Carl drar många paralleller mellan sina båda yrken och det blir tydligt att de kompletterar varandra. Bland annat lyfter han fram hur viktiga hans lärdomar från Försvarsmakten har varit i hans övriga liv, trots att det ibland kan vara svårt för utomstående att sätta karriärerna i relation till varandra.

– Genom Försvarsmakten lärde jag mig snabbt att ta hand om mig själv och hålla ordning på mina grejer. Det är en viktig lärdom även i mitt civila yrke och övriga livet.

 Genom att driva eget företag och ge sig själv möjligheten till kreativa utlopp så menar Carl att han får det bästa av två världar. Inom Försvarsmakten får han struktur, ledarskapsutbildning och ett sammanhang med ett stort kontaktnät, något som han ser som enormt positivt för sitt fortsatta arbete.

– Jag vill fortsätta driva mitt eget företag med målet att ha anställda inom något år. Utöver det så känns det fint och viktigt att fortsätta vara engagerad inom Försvarsmakten. Dels för gemenskapen och kontakterna men också dels för att det är en viktig samhällsfunktion. Jag känner att jag gör något bra.

 

 Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare