Nyheter & Aktiviteter

Okategoriserade
14 mars, 2022

De värnpliktiga – en viktig rekryteringsbas för Försvarsmakten

Försvarsmakten utbildar i år ca 5 500 värnpliktiga, inom några år kommer organisationen utbilda upp till 8 000 värnpliktiga. Samtidigt behöver Försvarsmakten tillväxa i sin personalstyrka vilket ställer än högre krav på vår rekrytering. För att säkerhetsställa att det finns personal på våra förband och att våra krigsorganisationer är uppfyllda kommer ett viktigt fokus vara på att rekrytera till Försvarsmaktens olika yrken från våra värnpliktskullar.

Försvarsmakten är i behov av att samtliga personalkategorier är uppfyllda och det är därför viktigt att den värnpliktige under sin utbildning får god kännedom och tillräcklig kunskap om de olika inriktningar och alternativ som finns för ett fortsatt engagemang inom myndigheten.

Genom att vägleda och informera våra värnpliktiga underlättar vi för den långsiktiga personalförsörjningen, att rätt person hamnar på rätt plats från början. Målet är att alla värnpliktig ska vara stolta över sin prestation, vara goda ambassadörer och ha ett bra meritvärde med sig från sin utbildning i Försvarsmakten. Sist men inte minst  ser vi att de är motiverade och kvalificerade för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. Detta uppnår vi med en bra utbildning, ett gott ledarskap och att ge rätt information till individerna.

Översergeant Ali Ravan vid Försvarsmaktens HR centrum är sedan ett år tillbaka tillsatt som projektledare för Fortsatt engagemang. En roll som ska sammanhålla och stödja Försvarsmaktens arbete kring fortsatt engagemang i Försvarsmakten.

”Med hjälp av specialister inom olika områden, både på central -och regional nivå har vi börjat skapa verktyg för att underlätta för medarbetare i Försvarsmakten som jobbar med fortsatt engagemang. Allt vi tar fram är baserat på vad målgruppen och våra kollegor ute på förbanden efterfrågar, det är helt enkelt deras behov som styr våra leveranser. Materialet skapas alltid för vara adaptivt så det kan justeras beroende på vad respektive förband har för behov.

Vi har många medarbetare ute i verksamheten som har kunskap och erfarenhet inom området,  detta försöker vi samla och sprida vidare inom organisationen. Vi håller just nu på att skapa en uppdaterad och användarvänlig sida på vårt intranät där medarbetare kan hämta underlag så som mallar, bildspel, erfarenheter eller bara ge varandra tips och trix.

Vi har även lagt fokus på att allt ska upplevas enkelt och inkluderande för både målgruppen och medarbetare. Just nu arbetar vi med en stor satsning på att skapa mer informationsmaterial och verktyg till våra förband, vilken kommer vara på plats i god tid innan innevarande årskull värnpliktiga avslutar sin utbildning hos oss. Detta för att ge dem riktigt bra information om ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten.

Jag själv, precis som många kollegor som jag träffar på förbanden, bär en otrolig stolthet av att tillhöra Försvarsmakten.  Vår arbetsgivare levererar en utbildning av hög kvalité och erbjuder ett stort utbud av karriärmöjligheter inom organisationen, vilket är få förunnat. Nu ska vi se till att förmedla den stoltheten vi känner och vägen dit, tillsammans! Säger Ali Ravan.”

 

Ali Ravan
Projektledare för Fortsatt engagemang efter GU, Försvarsmakten