Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
5 maj, 2022

Beslut: Försvarsmakten utbildar för YKB!

Försvarsmakten har beviljats tillstånd bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens, avseende grundutbildning 280 och 140 timmar för godstransporter. I detta tillstånd ingår även den kompletterande grundutbildningen på 70 respektive 35 timmar.

Fokus från Försvarsmaktens sida har varit YKB samt CE till värnpliktiga förare av tung lastbil med tungt släp. Den stora poängen med detta är det civila meritvärde vilket skapar anställningsbarhet, samt vilket i sin tur har många bonuseffekter som samtyliga höjer den operativa krigsdugligheten,  säger Magnus Karnefors, HR-strateg och ansvarig för civilt meritvärde på Högkvarteret i Försvarsmakten. Det skapar nyfikenhet från Försvarsmaktens samarbetspartners i och med att färdigutbildade individer i stort antal kommer ut på marknaden, vilket bekräftas av bland annat Transportföretagarnas Maria Sjölin Karlsson:

– Att Försvarsmakten beviljats tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens både för grund- respektive fortbildning ser vi som en fantastiska nyheter och möjligheter för transportnäringen. Detta möjliggör ett ännu närmare samarbete mellan bransch och Försvarsmakten och gynnar även den enskilde individen som efter sin militära grundutbildning blir mer gångbar på den civila arbetsmarknaden. Och detta i ett sammanhang där det råder stort rekryteringsbehov av buss- och lastbilsförare.

Magnus trycker på nyttan av att Sverige rullar och att
– folkförsvaret stärks på väldigt många punkter såsom tillsammanskänsla och effektivt mångnyttjande av skattemedel som gagnar robusthet i transportsektorn i alla olika faser.

Vad är det som är så speciellt då? Försvarsmakten har ju alltid utbildat förare. Magnus förklarar det så här:

  • Nr 1: YKB krävs enligt lag för att få framföra lastbil i någon form av näringsidkande verksamhet.
  • Nr 2: Eleven måste vara 21 år eller äldre, våra värnpliktiga är i ett stort antal yngre än så.
  • Nr 3 Militära trafikförordningen har täckt stora delar av behoven tidigare, dvs att framföra fordon i en militär kontext.

Så vad händer nu?
Det återstår lite administrativ hantering innan Försvarsmakten kör fullt ut. Intresset från olika parter är jättestort och det är många frågor kring flöden och samarbeten, inte minst med näringslivet som är uppe på bordet nu.

 

Anna Näreby Fransson
Försvarsmakten