Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
5 december, 2019

Att jobba med Försvarsmakten skapar speciella utmaningar som få utvecklare har varit med om

På bilden syns Andreas Olså senior utvecklare och bolagets grundare Andreas Hedskog.

Samarbetet med Försvarsmakten går 20 år tillbaka i tiden, till när 4C Strategies grundades.

Att utveckla för försvaret är ett lite speciellt uppdrag. Vi har träffat Andreas Olså, senior utvecklare och grundaren Andreas Hedskog, som är ansvarig för forskning och utveckling samt arbetande styrelseordförande, och pratat om och vilka krav det ställer på vår innovationskraft och utvecklarförmåga och hur 4C Strategies kan stötta Försvarsmakten med kompetens på cyberområdet.

Andreas Olså, (AO) vad är det du gör på 4C Strategies?
– Jag jobbar med webbutveckling av våra Exonaut-lösningar, i det team som ansvarar för backend-delar. Sen är jag en av dem som har jobbat här länge, så jag har också ett visst personalansvar och ett större ansvar för helheten i det vi gör på utvecklingssidan.

Vad är det vi gör för Försvarsmakten?
(AO) Vi bygger verktyg inom vår mjukvara Exonaut som Försvarsmakten använder för förmågeutveckling genom bland annat planering och genomförande av övningar samt för analys av resultatet. Genom Exonaut får Försvarsmakten en bild över vilken förmåga respektive förband har och kan avgöra vilka ytterligare insatser som krävs.

Andreas Hedskog (AH), kan du säga något om din roll i 4C Strategies
– Jag har dubbla roller idag, där jag dels är ansvarig för forskning och utveckling av allt som görs i vår mjukvara Exonaut, och så är jag heltidsarbetande styrelseordförande. Och om man går långt tillbaka så startade jag 4C Strategies för 20 år sedan.

Försvarsmakten är vår äldsta kund, hur ser vårt arbete för Försvarsmakten ut?
– (AH) Vi har arbetat nästan 20 år med Försvarsmakten och konstant lyft nivån på deras övningar. Flera har blivit uppmärksammade internationellt, Viking exempelvis. Så svenska försvaret har genom sina krav och önskemål varit med och format Exonaut och dess funktioner under en lång tid.

Eller försvarsmakter kanske vi ska säga, Exonaut används även för andra försvarsmakter än den svenska
– (AH) Absolut, Brittiska armén, som varit kund på mjukvarusidan sedan 2008, är ett exempel. Vi är uppe i 11 försvarsmakter nu, plus NATO.

Kan du nämna något särskilt intressant exempel på samarbete med Försvarsmakten?
– (AH) Då tycker jag Vikingövningen är jätteintressant. För 2,5 år sedan ville man från Försvarsmaktens sida effektivisera sättet hur man jobbar med simulatorer i större övningar. Vi utvecklade en funktion i Exonaut som gör att scenariot för övningen kan kopplas till simulatorer, vilket gör att man kan styra övningen direkt från våra mjukvaror utan att behöva ett stort antal simulatoroperatörer – det blir enklare, billigare och ger mer övningseffekt helt enkelt.

Om man tittar internationellt sett har vi kunnat bygga vidare på det i flera sammanhang där vi integrerat simulatorer runtomkring i världen: i Storbritannien, USA, NATO med mera, där vi kunde använda erfarenheter från övningen med Viking för att fortsätta sätta Sverige på kartan som ett framgångsrikt högteknologiskt land.

Om US Army imponeras över det vi gör i Sverige, vilket de gör, stärker det såklart samarbetet med Sverige. Det faktum att amerikanerna tycker att Sveriges försvarsindustribas är duktig, att det kommer bra grejer härifrån, är en anledning till att USA vill samarbeta med Sverige.

Vilka utmaningar ser du för en utvecklare hos er på 4C Strategies?
– (AO) En utmaning är att vi utvecklar avancerade funktioner, men som samtidigt måste vara enkla att hantera. Merparten av våra användare ska kunna använda systemet direkt efter en kort introduktion.

En annan sak jag vill nämna är just systemen vi bygger som ska kunna prata med simulatorer, till exempel de som användes i Viking. Det här är ganska speciella uppgifter och inte ens ingenjörer som jobbat länge har normalt sett kommit i kontakt med den här typen av utveckling. Så det finns utmaningar även för en erfaren utvecklare hos oss.

Försvarsmakten pratar om att rekrytera ”cybersoldater”, vad betyder det? Och hur kan vi stötta Försvarsmakten?
– (AH) Försvarsmakten är i ständigt behov av hög IT-kompetens, till exempel utvecklarkompetens inom cyberområdet, men man kan inte ha alla permanent anställda, det blir för alldeles för dyrt och stort. Men de måste kunna växa vid behov och då tittar vi på nya möjligheterna med växeltjänstgöring.

Jag är reservofficer och hos oss har vi många som är reservare. Men om vi över tid ska skala upp och inte bara ha ett system med reservare utan istället börja arbeta med växeltjänstgöring mellan 4C Strategies och Försvarsmakten, så behöver vi vara noga med att vi får ut det bästa av varandra.

Här jobbar vi tillsammans med Försvarsmakten för att hitta fördelarna med en kombinerad tjänst. Om vi har utvecklare som några veckor per år får utmanande uppdrag i Försvarsmakten och Försvarsmakten får tillgång till den senaste kompetensen från oss så finns det en vinning för båda parter.

Vår mjukvara Exonaut är klassificerad för NATO Secret och Nato Unclassified, vad betyder det?
– (AO) Det betyder att vi bygger en väldigt säker och testad applikation och det skapar trygghet. Våra lösningar är ”battle proven”. De finns idag, de körs idag och de är väl beprövade. Vi har en ganska unik position där. Att våra lösningar är säkra skapar trygghet även för våra kunder i den offentliga och privata sektorn, som börjat arbeta mycket mer aktivt med informationssäkerhet de senaste åren.

Det finns konkurrenter med mycket muskler som skulle kunna satsa de pengar som behövs för att utveckla en bra tjänst. Men det skulle ta år innan de på samma sätt är ”battle proven”. Det är ingen tvekan om att det finns andra aktörer som har resurser för att göra det, så därför är det otroligt viktigt för oss att vi hela tiden innoverar, att vi inte lutar oss tillbaka. Vi måste hela tiden jobba för att ligga i framkant.

Hur är det att jobba för Försvarsmakten, med den sekretess som måste finnas bakom?
– (AO) Våra kunders produktionsmiljöer är ofta säkerhetsklassade på någon nivå, vilket skapar ytterligare dimensioner till redan komplexa problem. Till exempel har vi inte alltid tillgång till loggfiler eller produktionsdata eftersom dessa ibland anses vara säkerhetsklassad information. Så när vi felsöker får vi hitta andra sätt att göra det.

Vi kan inte heller diskutera en kravställning med vem som helst, inte ens mellan oss på kontoret. Så det finns en sekretess och en säkerhetsnivå som gör jobbet som utvecklare hos oss lite speciellt.

Kan du på något sätt beskriva stämningen som väntar en nyanställd hos er?
– (AO) Vi jobbar i tre team som är ganska små, så vi kommunicerar mycket med varandra, det är mycket diskussioner om hur vi ska lösa saker. Jag tycker det skapar en ganska lättsam atmosfär att jobba i. Och alla de här diskussionerna gör att vi lär känna varandra bra.

Sen finns det också ett högre syfte med det vi gör. Det handlar inte bara om att vara lönsam, utan det vi levererar är verktyg som i slutänden räddar liv. Det kanske kan kännas långt borta när man sitter inne i en kodsnutt och jobbar, men i förlängningen är det ju så.

Vi avslutar intervjun med Andreas Hedskog som ska in på ledningsmöte och Andreas Olså som behöver gå tillbaka till förberedelserna inför en stor presentation för en kund … som vi såklart inte kan nämna vid namn. Men vi kan berätta vart du kan höra av dig om blir nyfiken på att arbeta med utveckling av vår mjukvara. Lediga tjänster finns alltid uppdaterade på vår karriärsida. Och ja, vi söker utvecklare just nu.

Författare och Fotograf: Jonatan Jürisoo