Nyheter & Aktiviteter

Aktivitet Nyheter
12 april, 2019

Arbetsgivarträff i Skaraborg

Foto: Ulrica Sehlin

Den 27 februari anordnade Skaraborgs regemente (P 4) tillsammans Trängregementet (TrängR) och Arbetsförmedlingen en arbetsgivarträff med arbetsgivare som skrivit avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

Under förmiddagen genomförde majoriteten av de inbjudna arbetsgivarna studiebesök i Skövde garnison där grundutbildning, Försvarsmaktens personalförsörjning och arbetsgivarrelationer var i fokus. Förmiddagen avslutades med rundvandring i garnisonen och gemensam lunch.
– Syftet med att vi ordnar det här är för att vi vill stärka relationen mellan arbetsgivare och Försvarsmakten. Samtidigt som arbetsgivarna kan hitta kvalificerad personal så kan vi i Försvarsmakten få soldater som vill ha ett fortsatt tidvis engagemang i försvaret. Dagen blev väldigt lyckad och många uppskattade studiebesöket under förmiddagen, berättar Edvin Olsson, regional rekryteringskoordinator på Skaraborgs regemente P 4.

Under eftermiddagen fortsatte arbetsgivarträffen där 13 arbetsgivare deltog. Träffen genomfördes som en del i en Sommarjobbsmässa i Skövde. Cirka 400 rekryter på Skaraborgs regemente och Trängregementet fick möjlighet att träffa arbetsgivarna.
– I framtiden hoppas jag att det kan bli fler typer av samarbeten och att fler delar av den militära grundutbildningen även blir tillämpningsbar hos en civil arbetsgivare. Så som det exempelvis är med att de som genomgått en skyddsvaktsutbildning under sin militära grundutbildning kan arbeta som skyddsvakt hos t.ex. ett bevakningsföretag. Och de som under sin militära grundutbildning utbildats till sjukvårdare kan arbeta som undersköterska efter utbildningen, säger Edvin.

Foto: Oscar Nilsson

Military work var en av arbetsgivarna som deltog och de ser flera positiva faktorer med samarbetet.
– Vi anställer enbart personal som har en anknytning till Försvarsmakten till exempel tidvistjänstgörande soldater, hemvärnssoldater eller reservofficerare. De personerna kompetensutvecklar vi både civilt och militärt . Om man anställer en person med bakgrund eller engagemang i försvaret får man en person som kommer i rätt tid, med rätt utrustning som har koll på sina saker och en person som kan samarbeta, berättar Johan Lukic, rekryterare på Military work som söker allt ifrån lagerarbetare, fibertekniker, projektledare, mellanchefer och några VD.

 

Joakim Elovsson
Oscar Nilsson
Skaraborgs Regemente